Com parlar de Filosofia?

«Conèixer el límit del saber és el suprem saber».
Chuang-Zu

Com podràs veure en aquests vídeos de mostra, la meva manera d'explicar filosofia implica un esforç per fugir de llenguatges estranys a la vida quotidiana. És un intent de recórrer a exemples de la vida de cada dia, al carrer, a la feina, a la llar, en els espais d'oci o de discussió pública, però també en el nostre interior: en el diàleg intern, en la percepció de les nostres emocions, en la nostra vivència del cos...

La filosofia va néixer als carrers de les ciutats, a les places, en els gimnasos, en els banquets, en els tallers d'artesans i els mercats públics, però també en els santuaris i els temples, en el silenci interior de la consciència, en la riba dels rius i la quietud dels boscos, en la música, la poesia i els mites ... Amb filosofia Viva pretenc recuperar aquesta amplitud quotidiana de la filosofia.

«La veritable racionalitat és oberta. Una raó que ignora els éssers vius, la subjectivitat, les emocions i la vida és irracional».
Edgar Morin
«Les nostres conviccions més arrelades, més indubtables, són les més sospitoses. Elles constitueixen el nostre límit, els nostres confins, la nostra presó».
José Ortega y Gasset

Subscriu-te al Newsletter de Filosofia Viva