Cursos de Filosofia Viva

«La vida és un hort de valors».
A. N. Whitehead
Els Cursos de Filosofia Viva seran impartits en format presencial o online.
Una constant de tots els cursos de Filosofia Viva és que, en algun punt del temari, la mirada s'orienta cap a l'autoconeixement. De fet, tots els cursos estan concebuts per què, des de qualsevol temàtica o experiència vital de la qual es parli, puguem girar la mirada cap a l'interior.

No cal que sàpigues res de filosofia: tot serà expressat en un llenguatge senzill i quotidià. La pedagogia de Filosofia Viva està orientada a allò que passa a la classe, i per tant, és flexible, s'assembla a la vida.

Cursos 

S'està carregant ...
«L'alegria és el pas d'una menor perfecció a una major».
Spinoza
«El coneixement no es consumeix. El coneixement es viu».
Manuel Almendro